Masterpro Elastomerik

masterpro-elastomerik_m

100% Saf Akrilik Bağlayıcılı, her türlü Dış Cephe kullanımına uygun, Su Bazlı, Elastik yapıda yüksek kaliteli bir dış cephe kaplamasıdır. Özellikle beton, taş, tuğla ve ahşap gibi eski ve yeni yüzeylere uygulanabilir.
Kat sayısı:2

Kullanım detayları

Yüzeyleri hazırlama:

Dış cephe kullanım içindir. Alçı, beton, taş, tuğla, ahşap gibi eski ve yeni yüzeylere uygulanabilir.

Boyama:

MASTERPRO ELASTOMERİK Dış Cephe Boyası; macun, astarlama vb alt yüzey işlemi yapılmış her türlü dış yüzeylerde son kat boya olarak kullanılır. Sıva, macun ve eski boyalı yüzeyler üzerine uygulamalarda Akrikor Silikonlu Örtücü Astar, Akrikor Silikonlu Astar’dan biri mutlaka ince tek kat olarak uygulanmalıdır. Kullanılan astar cinsine bağlı olarak 2 veya 8 saat sonra MASTERPRO ELASTOMERİK Dış Cephe Boyası iki kat olarak uygulanması önerilir. MASTERPRO ELASTOMERİK Dış Cephe Boyası uygulama katları arasında 12 saat beklenmelidir.

saatt

Kuruma süresi

Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir.Tam kuruma süresi min.24 saattir.

firca
Kaplama Alanı

5 m²/L